NVOCC

1. Sea Freight LCL, FCL Service

2. Door to Door Service

3. Special Container Delivery

4. Sea-Air service

Đại lý vận tải

1. Customs Clearance

2. Door to Door One-Stop Service

3. Sea-Air Service

4. MB/L / Consol Service

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

1. Container Trading

2. Cargo insurance

3. Custom declaration

4. Custom regulation checking

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH CARGO LINES

Địa chỉ: 134/16A Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 028 .66842461

www.cargolines.com.vn